Home / Da'wah /

Kedudukan Dakwah kepada Agama Allah

 

Dakwah kepada Allah adalah profesi yang sangat penting dan mulia. Dengannya akan tercapai maksud dan tujuan Allah yang Dia inginkan dari para hamba-Nya, yaitu beribadah kepada-Nya saja, tiada sekutu bagi-Nya dalam peribadatan tersebut.

Dakwah adalah pekerjaan yang sangat penting. Dengannya akan terlaksana kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan adab-adab. Dengannya agama ini akan hidup, tumbuh dan berkembang di seluruh alam.

Dakwah adalah profesi yang paling agung, dan ibadah adalah amalan yang paling mulia.

Dakwah kepada Allah ibaratnya adalah profesi seorang raja, sementara profesi-profesi lainnya adalah pekerjaannya para karyawan dan pelayan.

Banyak dari manusia hanya berprofesi sebagai “pelayan”, dan meninggalkan pekerjaan para nabi dan rasul dalam mendakwahi manusia kepada Allah, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari kemungkaran dan bernasehat kepada setiap muslim.

ooou13

Allah Ta’ala berfirman,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan berkata : Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri!” (QS. Fushshilat ayat 33).

 
Kedudukan Dakwah kepada Agama Allah

Share this Post

 

Related Posts

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 
 
knowledge is power