Home / Sirah /

Fase Dakwah Jahriyyah

 

Yaitu fase dakwah secara terang-terangan setelah tiga tahun lamanya dakwah tersebut hanya dilakukan secara diam-diam pada orang-orang tertentu saja. Dakwah ini adalah dakwah universal untuk kebaikan manusia dan seluruh alam. Tidak ada yang perlu disembunyikan kecuali dalam suatu kondisi tertentu yang sangat terpaksa dilakukan untuk keselamatan dakwah dan para pemeluknya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ia berkata :

Ketika turun ayat,

وَأنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأقْرَبِيْنَ

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (QS. Asy-Syu’ara’ ayat 214); Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam naik ke bukit Shofa dan menyeru, “Wahai Bani Fihr,, Wahai Bani Adi,,” –klan-klan Quraisy- hingga mereka akhirnya berkumpul. Sampai-sampai jika seseorang tidak mampu untuk datang, dia akan mengutus orang untuk melihat apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan Quraisy.

background1Beliau berkata, “Bagaimana pendapat kalian andai aku kabarkan pada kalian bahwa pasukan berkuda di lembah ini ingin menyerang kalian; apakah kalian akan membenarkan aku?” mereka menjawab, “Iya! Kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran.” Beliau berkata, “Sungguh, aku ini adalah seorang pemberi peringatan, dihadapanku ada adzab yang pedih!”

Berkata Abu Lahab, “Celakalah engkau sepanjang hari! Untuk ini engkau mengumpulkan kami?!”

Maka turunlah,

تَبّتْ يَدَى أبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah binasa. Tidaklah berfaedah untuknya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [1]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata :

Ketika Allah menurunkan,

وَأنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأقْرَبِيْنَ

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (QS. Asy-Syu’ara’ ayat 214); Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Wahai kaum Quraisy –atau kata yang semacamnya-, belilah diri-diri kalian[2], aku tidak mampu mencukupi kalian dengan sesuatu pun dari (murka dan azab) Allah. Wahai Abbas bin Abdil Muththalib, aku tidak mampu mencukupimu sedikitpun dari Allah. Wahai Shafiyyah -bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalla, aku tidak mampu mencukupimu sedikitpun dari Allah. Wahai Fathimah bintu Muhammad, mintalah apa yang engkau inginkan dari hartaku, aku tidak mampu mencukupimu sedikitpun dari Allah!” [3]

Jumlah orang yang beriman ketika itu lebih dari 40 orang. Pada fase dakwah ini, ikut bergabung dalam agama Allah, Hamzah bin Abdil Muththalib dan Umar bin al-Khaththab, radhiyallahu ‘anhuma.

—————

[1] HR. Al-Bukhary dalam Kitâb at Tafsîr, dan Muslim dalam Kitâb al Îmân

[2] Perkataan beliau : “Belilah diri-diri kalian dari Allah”, yaitu membebaskannya dari Neraka. Seakan beliau ingin mengatakan : “Berislamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dari azab.” Seakan-akan mereka menjadikan ketaatan itu sebagai harga bagi keselamatan.

[3] HR. Al-Bukhary dalam Kitâb at Tafsîr, dan Muslim dalam Kitâb al Îmân

 
Fase Dakwah Jahriyyah

Share this Post

 

Related Posts

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 
 
knowledge is power