Home / Fiqh

 • Syarat Sah Shalat

  Syarat Sah Shalat

  Syarat sah shalat adalah perkara-perkara yang menjadikan shalat seseorang sah dengannya selama orang tersebut masih mampu...

   
 • Melafazkan Niat dalam Ibadah

  Melafazkan Niat dalam Ibadah

  Melafazkan niat tidak memiliki dasar apa pun dalam syariat yang mulia ini. Tidak dilakukan dan diajarkan Nabi ﷺ dan tidak...

   
 • Merubah Niat Makmum kepada Niat Menjadi Imam

  Merubah Niat Makmum kepada Niat Menjadi Imam

  Pertanyaan pertama dari fatwa no. 21368 Seorang makmum laki-laki yang luput darinya tiga rakaat pada shalat Ashar, kemudian...

   
 • Apakah Niat termasuk Syarat dalam Menjama’ Shalat?

  Apakah Niat termasuk Syarat dalam Menjama’ Shalat?

  Apakah niat merupakan syarat untuk bolehnya menjama’ shalat? Kebanyakan orang melakukan shalat Maghrib tanpa niat jama’...

   
 • Memperbanyak Puasa pada Bulan Muharram

  Memperbanyak Puasa pada Bulan Muharram

  Termasuk sunnah Nabi ﷺ, memperbanyak puasa di bulan Muharram, karena beliau ﷺ mengabarkan, أفضل الصيام بعد...

   
 • Puasa di Hari Arafah

  Puasa di Hari Arafah

  Puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji adalah sunnah mu’akkadah. Diriwayatkan dari Abu Qatadah...

   
 • Tuntunan Ibadah Qurban

  Tuntunan Ibadah Qurban

  Qurban dalam istilah fiqh disebut “al-udhhiyah” ( الأضحية ) Al-udhhiyah adalah hewan yang disembelih untuk bertaqarrub...

   
 • Mîqât Haji

  Mîqât Haji

  Menurut istilah syar’i, mîqât adalah tempat atau waktu ibadah tertentu. Bentuk jama’ (plural)nya adalah mâwâqît. Haji...

   
 • Syarat-syarat Wajib Menunaikan Haji bagi Seorang Muslim

  Syarat-syarat Wajib Menunaikan Haji bagi Seorang Muslim

  Ibadah haji menjadi wajib dengan lima syarat, yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka dan memiliki kemampuan. Siapa yang telah...

   
 • Kewajiban Haji dan Umrah

  Kewajiban Haji dan Umrah

  Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Hukumnya wajib dengan ijmâ’ (konsensus) kaum muslimin. Kewajiban haji wajib...

   
 
 
 
 
knowledge is power